Adatvédelmi információk az adatvédelemről szóló uniós irányelv 13. és 14. cikke szerint

Jogi információk

Felelős

Komax Thonauer Kft.
Gál Erzsébet
Tiefenweg u. 14-16
2092 Budakeszi
Telefon: +36 23 457 003
E-mail: info.bud@thonauer.com

Nincs kinevezett adatvédelmi tisztviselő, mert a törvény értelmében nem szükséges.

 

Az adatkezelés célja

Üzleti tevékenység és számvitel, árumarketing/-reklámozás és/vagy szolgáltatások összességében a vállalat részére.

 

Marketing és hirdetés (általános): jogos érdek

Jogos érdeknek tekinthető a vállalatnak az üzleti ügyek intézéséhez, valamint a meglévő és potenciális vevőkkel való üzleti kapcsolat intenzívebbé tételéhez fűződő érdeke.

Bármely időpontban lemondható hírlevél az érintettek előzetes beleegyezésével (double opt-in eljárás).

Rendezvényekről készült fotók közösségi média oldalakon, hírlevélben vagy a honlapon blogbejegyzésként, beleegyezéssel történő felhasználása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése, valamint az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bek. a) albekezdés (az érintett hozzájárulása), b) albekezdés (a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés), c) albekezdés (az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése), valamint a d) albekezdés (az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) alapján történik.

 

A címzettek kategóriái

A címzettek kategóriái az adatkezelési tevékenység jellegétől függően eltérőek.
Ezen az oldalon a személyes adatok címzettjeinek következő kategóriáit különböztetjük meg:

 

Adatkezelés

Bankok (fizetési forgalom)
Adótanácsadók (számvitel)
Bíróságok, közigazgatási szervek, egyéb hatóságok, statisztikai hivatal, biztosítóintézetek (pl. kötelező felelősségbiztosítás)

Szolgáltatók és IT-szolgáltatók

 

Adatkezelési tevékenység és az adatkezelés célja

A megkeresések és megrendelések lebonyolítása, beleértve az elszámolást, a marketinget és a saját célú hirdetést.

 

Az adatkezelés a következő adatkategóriákat érinti

Kapcsolatfelvételi adatok: Születési dátum, Vezeték- és utónév, telefonszám, e-mail-cím, levelezési cím

Törzsadatok: Pl. cégadatok, pl. adószám, számlaadatok, a megrendelés tartalma (pl. ajánlat, igénylés, számlázási és esedékességi dátumok, szolgáltatási adatok stb.), a szervezet által kiadott kód (sorszám, ill. rövid megnevezés)

Törzsadatok és kapcsolatfelvételi adatok (az érintett személyeké/vállalatoké)

Törzsadatok és kapcsolatfelvételi adatok (egyéb érintett harmadik feleké, pl. megrendelő, biztosítók, szállítók, adótanácsadók, szerződéses partnerek).

A megrendelt szolgáltatással összefüggő adatok (szolgáltatás tartalma, lebonyolítással kapcsolatos adatok).

Az áruink vagy szolgáltatásaink elszámolásához szükséges adatok, valamint a számlázáshoz szükséges adatok.

 

Az adatok eredete

Az érintett nyilatkozata vevői megkeresés, hírlevélre történő regisztráció stb. során

Érintettel való kapcsolatfelvétel a közvetítő megrendelő által

Nyilvánosan elérhető adatok (cégjegyzékszám, a nyitólapon elérhető vagy nyilvánosan, pl. telefonkönyvben stb. elérhető kapcsolatfelvételi adatok)
Marketing adatbázis felépítésekor saját célra, nyilvános források felhasználásával, vagy meglévő vevők továbbajánlásaiban közölt személyes adatok feldolgozásakor

 

A tájékoztatás fajtája az adatvédelmi rendelet 14. cikke szerint

A tájékoztatás az uniós adatvédelmi rendelet 14. cikke szerint az adatok első felhasználásának keretében, de legkésőbb az adatfelvételt követően 1 hónapon belül történik (az adatokat harmadik féllel nem tervezzük közölni); az adatvédelmi tájékoztatásra való figyelmeztetés az e-mail aláírás részében található annak érdekében, hogy A harmadik fél az első kapcsolatfelvételkor megkapja a tájékoztatást.

 

Harmadik országbeli címzett részére történő továbbítás

Az adatkezelési tevékenységből, marketing tevékenységekből, valamint esetlegesen a fotók felhasználásából származó adatokat rendszerint nem továbbítjuk harmadik országbeli címzettnek.

Ha az érintettek beleegyezésével fotókat teszünk közzé a weboldalon vagy közösségi oldalakon, akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az azok megtekintésére jogosult címzettek köre nem meghatározott.

Az e-mail marketing/mobil hírlevél feldolgozási tevékenységből származó adatokat az EU-térségen kívüli, megbízás alapján adatkezelési tevékenységet folytató vállalkozás részére továbbítjuk; ez a személyes adatok digitális tárolására és az e-mail küldés lebonyolítására, valamint a válaszreakciók elemzésére szolgál. A továbbítás elektronikus úton, a megrendelések feldolgozása tárgyában megkötött megállapodás alapján történik.

További információt ezzel kapcsolatban a „Hírlevél” c. pontban talál.

 

Az adattárolás időtartama és törlési határidők

Általános adatmegőrzési időtartam: Az adatokat alapvetően a végrehajtott tevékenységre vonatkozó utolsó bizonylat lekönyvelését követő 8. (nyolcadik) év végét követően töröljük. A megőrzési időtartamot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számvtv.) 169. § (2) bekezdése írja elő.

Marketingadatok: A marketingadatokat az utolsó kapcsolatfelvételt követően 5 évig őrizzük meg.

A vevőkkel szembeni jótállási vagy szerződéses partnerekkel szembeni kártérítési kötelezettségen alapuló törvényi megőrzési kötelezettség a személyes adatok további tárolásának alapjául szolgálhat. (Uniós adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bek. c) alpont – az adatkezelés jogszerűségének alapja: jogi kötelezettség teljesítése)

Az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében az adatvédelmi rendelet 89. cikk 1. bekezdésében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); (lásd az adatvédelemről szóló rendelet 5. cikk 1. bek. e) alpontját).

 

Az érintett személyek jogai

Ezek a jogok a személyes adatok kezelésének átláthatóságát szolgálják. Az érintettnek joga van tájékozódni, és tudnia kell azt is, hogy ki, hogyan, milyen módon és célra kezeli a személyes adatait.

 

Tájékoztatás, törlés, zárolás

Ön mindenkor térítésmentesen igényt tarthat az Önről tárolt személyes adatokkal, eredetükkel, címzettjükkel és az adatkezelés céljával kapcsolatos tájékoztatásra, valamint megilleti az alábbiak joga:

  • Tájékoztatás
  • Helyesbítés
  • Törlés
  • A feldolgozás korlátozása
  • Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (csak jogos érdek esetén)
  • Az adathordozhatósághoz való jog (csak szerződéses jogviszony vagy előzetes beleegyezés esetén)
  • Panasztételi jog a felügyeleti hatóságnál
  • Ha az adatkezelés beleegyezésen alapul, akkor Ön bármikor visszavonhatja a beleegyezését (saját célra történő marketing); a visszavonás nem érinti a beleegyezésen alapuló, visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

 

Ön minden jogát gyakorolhatja az info.bud@thonauer.com címre küldött e-mailben vagy személyes kapcsolatfelvétel útján (pl. telefonon), vagy postai levélben, továbbá a weboldalunkon található kapcsolati űrlapon keresztül.

Ennek során azonosítania kell magát, és hozzá kell járulnia az azonosításhoz, hogy a mindenkori jogok gyakorlására adott választ biztosan a ténylegesen érintett személyhez címezzük.

 

További adatvédelmi információk

A jelen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvény szerinti adatvédelmi előírásoknak (az adatvédelmi irányelvnek) megfelelően kezeljük. Ennek előfeltétele a törvényi felhatalmazás vagy előzetes beleegyezés. Törvényi engedély áll fenn különösen az állományi és használati adatok tekintetében. Amennyiben beleegyezését kérjük az adatok további használatához, alkalmanként tájékoztatjuk adatai használatának módjáról. Weboldalunk használata rendszerint személyes adatok közlése nélkül lehetséges.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Ha szükségessé válik az adatvédelmi nyilatkozat módosítása, akkor ezen az oldalon megfelelően frissíteni fogjuk.

 

Cookie-k

Weboldalunk úgynevezett cookie-kat használ. Ezek apró szövegfájlok, amelyek a böngésző segítségével kerülnek az Ön végfelhasználói berendezésére. Nem okoznak kárt, és arra szolgálnak, hogy szolgáltatásainkat felhasználóbarátabbá tegyük.

Egyes cookie-k tovább tárolódnak a végfelhasználói berendezésen, amíg Ön nem törli őket. Segítenek abban, hogy újra felismerjük az Ön böngészőjét a következő látogatáskor.

Böngészője lehetővé teszi a cookie-k használatának teljes vagy alkalmankénti tiltását. Erről a böngészője kezelési útmutatójában tájékozódhat. A cookie-k zárolása korlátozhatja a weboldalaink és más, az Ön által felkeresett weboldalak használhatóságát.

A cookie-k böngészőjében történő tárolását tartósan megakadályozhatja a lenti hivatkozásra kattintva elérhető, beépülő modul letöltésével és telepítésével. Ezzel kapcsolatban itt talál részletes információkat.

Ugyanígy megakadályozhatja a harmadik félnek minősülő szolgáltatók cookie-jainak az Ön esetében történő használatát úgy, hogy a Network Advertising Initiative inaktiváló oldalán az ott található útmutató szerint opt-out nyilatkozatot tesz. Ezzel kapcsolatban itt talál részletes információkat.

 

Szervernaplófájlok (hozzáférési statisztika)

Az oldalak szolgáltatója a weboldal minden használatakor automatikusan információkat gyűjt és tárol úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a részünkre.
Ezek például a következők: IP-cím, böngészőtípus/böngészőverzió, az Ön által használt operációs rendszer, az oldal, amelyről az oldalunkra látogatott, az oldalunkhoz hozzáférő számítógép gazdaneve, a szerverlekérdezés pontos ideje. Ezek az adatok nem rendelhetők hozzá egy meghatározott személyhez, és nem teszik lehetővé a felhasználóink azonosítását. A felsorolt adatokat nem vonjuk össze egyéb adatforrásokkal. Ezeket az adatokat csak statisztikai célok használják. Fenntartjuk az adatok utólagos ellenőrzésének jogát, ha konkrét információ kerül birtokunkba jogsértő használatra vonatkozóan.

 

Interakciók a weboldalunkon/weboldalunkkal

Amennyiben az oldalainkon személyes adatokat gyűjtünk a felhasználókról (például név, cím vagy e-mail-cím), akkor az minden esetben önkéntes alapon történik. Az Ön által közölt adatokat arra a célra használjuk, amelyre Öntől kértük.
Az adatait töröljük, ha az a törvény szerint megengedett vagy szükséges, vagy ha tárolása a weboldalunk és kínálatunk használatához a továbbiakban nem szükséges, vagy ha Ön kéri a törlésüket.
Ezeket az adatokat az Ön kifejezett jóváhagyása nélkül nem adjuk tovább harmadik félnek.

 

Hírlevél, kapcsolati űrlap, call-back szolgáltatás

A hírlevélre történő feliratkozással, ill. az igénylési űrlap elküldésével vagy a call-back szolgáltatás használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Komax Thonauer Kft., 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 14-16 az Ön személyes adatait, pl. nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és e-mail-címét kapcsolatfelvételre és vállalati információk rendszeres küldésére használja. Az adatokat a svájci Komax AG CRM-rendszerében gyűjtik, és szállítási célra a megbízott reklámügynökség részére továbbítják. Svájc esetében rendelkezésre áll a megfelelésről szóló határozat. Az adatokat visszavonásig, de az utolsó kapcsolatfelvétel után legfeljebb 5 évig tárolják. Az adatok tárolásához adott előzetes beleegyezését bármikor visszavonhatja. A lemondás bármikor lehetséges a mindenkori küldeményben található hivatkozásra kattintva vagy közvetlen kapcsolatfelvétellel. Leiratkozását a következő e-mail-címre küldje: info.bud@thonauer.com. Ezután haladéktalanul töröljük adatait a hírlevélküldéssel összefüggésben.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitelben (pl. az e-mailben folytatott kommunikáció) biztonsági rések lehetnek. Emiatt adatainak harmadik fél általi hozzáféréssel szembeni, tökéletes védelme nem lehetséges.

 

Hírlevél

Önnek lehetősége van feliratkozni a hírlevelünkre a weboldalunkon. Ehhez szükségünk van az e-mail-címére és nyilatkozatára, hogy beleegyezik a hírlevél küldésébe.

Annak érdekében, hogy célirányosan elláthassuk általános információkkal, ezenkívül önként közölt adatokat gyűjtünk és kezelünk, amilyen például a cégnév, a cím és az érdeklődési körök.

Ezeket az adatokat kizárólag a kért információk küldésére használjuk.

Az adatok, az e-mail-cím tárolásához, valamint azok hírlevélküldés céljára történő használatához adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. A lemondás bármikor lehetséges a mindenkori küldeményben található hivatkozásra kattintva vagy közvetlen kapcsolatfelvétellel. Leiratkozását a következő e-mail-címre küldje: info.bud@thonauer.com. Ezután haladéktalanul töröljük adatait a hírlevélküldéssel összefüggésben.

Az információszolgáltatáshoz az USA-beli MailChimp (a Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA tulajdonában lévő márka) szolgáltatásait vesszük igénybe. A MailChimp regisztrálva van az adatvédelmi pajzsnál, és köteles betartani az európai uniós adatvédelmi szabályokat.

Az Ön adatainak a MailChimp segítségével történő kezeléséről a MailChimp adatvédelmi nyilatkozatábanolvashat bővebben. A MailChimp az Ön adatait csak hírlevélküldésre és a hírlevélküldés megbízásunkból történő kiértékelésére használja. Továbbá a MailChimp az Ön adatait saját szolgáltatásainak javítására is használja. Ugyanakkor a MailChimp nem használja az Ön adatait arra, hogy Önt írásban megkeresse, és nem adja tovább az Ön adatait harmadik félnek.

A MailChimp által használt adatok úgynevezett „web beacon”-t tartalmaznak, amely üzenetet küld a MailChimpnek, ha Ön megnyitja a hírlevelet, és/vagy rákattint valamelyik abban elhelyezett hivatkozásra. Ennek során a MailChimp értesül az Ön böngészőjéről, az Ön tartózkodási helyéről és IP-címéről. Ezeket az információkat az Önhöz intézett megkeresésünk optimalizálására használja.

 

Közösségi média beépülő modul

A közösségi média beépülő modulok rendszerint arra szolgálnak, hogy a szolgáltatások az oldal minden felhasználóját azonnal rögzíthessék IP-címmel együtt, és adott esetben naplózni tudják böngészőjük további viselkedését. Erre akkor is sor kerülhet, ha Ön nem nyomja meg a gombot.

 

 

Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak bevonása

Előfordulhat, hogy a jelen online kínálaton belül harmadik felek tartalmai, például YouTube videók, Google Térkép tartalmak, RSS-feedek vagy más ábrák jelenhetnek meg más weboldalakról. Ennek mindenkor előfeltétele, hogy a tartalmak szolgáltatója (a továbbiakban „harmadik félnek minősülő szolgáltató”) megismerje a felhasználó IP-címét. Az IP-cím nélkül ugyanis a tartalmak nem küldhetők el a mindenkori felhasználó böngészőjének. Az IP-cím az ilyen tartalmak megjelenítéséhez szükséges. Törekszünk arra, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek mindenkori szolgáltatója az IP-címet kizárólag tartalomküldésre használja. Mindazonáltal nincs befolyásunk arra, hogy a harmadik félnek minősülő szolgáltató tárolja-e az adatokat pl. statisztikai célokra. Ha ez ismert előttünk, akkor felvilágosítjuk róla a felhasználót, ill. anonimizáljuk az IP-címet, amennyiben az technikailag lehetséges.

Emiatt az adatait semmiképpen nem adjuk tovább harmadik feleknek, ha az nem szükséges a jelen weboldal használatához vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez (például szállítók, pénzforgalmi szolgáltatók vagy az oldalon bevont, további szolgáltatók részére történő továbbítás), vagy arra az esetre, ha egy állam vagy hatóság jogszerűen tart igényt az Ön adatainak általunk történő kiadására.

 

Továbbítás külföldre, különösen az USA-ba

Weboldalunk az Európai Unión kívüli székhellyel rendelkező, külső szállítók különféle funkcióit használja. Ennek során előfordulhat különösen cookie-k, aktív Java-szkriptek és további technikák révén, hogy az Ön adatainak kezelése és tárolása az EU-n kívül történik. Nem továbbítjuk azonban az Ön adatait harmadik országba, ha az EU Bizottsága nem állapított meg az EU-ban érvényeshez hasonló adatvédelmet, ha Ön nem adja beleegyezését, vagy a szolgáltatóval kötött szerződésben nem állapodtunk meg az Ön adatainak védelméről. Az USA esetében az adatvédelmi pajzsról szóló megállapodással,

lásd https://www.privacyshield.gov/welcome ,

meghatározott előfeltételek mellett ismét megállapítható a kielégítő adatvédelem. Részletesebb információ arról, hogy Önt milyen jogok illetik meg a következőkben felsorolt, USA-ba történő adattovábbítási esetekben, a következő címen található:

https://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

 

Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak egyéb bevonása

 

A Google Analytics adatvédelmi nyilatkozata

Weboldalunk a Google Analytics webes elemző szolgáltatás, valamint a Google Remarketing funkcióit használja, mindkettő a Google Inc. (1600 Amphitheheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatása.

A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat használ a weboldal Ön általi használatának elemzésére. A cookie által a weboldal Ön általi használatával kapcsolatban létrejövő információk (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek, ahol tárolásuk történik. IP-címét rögzítjük, de azonnal pszeudonimizáljuk. Ezáltal az Ön tartózkodási helye már csak hozzávetőlegesen határozható meg. A Google Analytics keretében a böngésző által továbbított IP-címet a Google nem vezeti össze más adatokkal.

A Google ezeket az információkat a webhely Ön általi használatának értékelésére, a weboldalon folyó tevékenységekkel kapcsolatos jelentéskészítésre, valamint a weboldal használatához és az internethasználathoz kapcsolódó további, a weboldal-üzemeltető részére történő szolgáltatásnyújtásra használja. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik félnek is továbbítja, feltéve, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat a Google megbízásából harmadik fél dolgozza fel. A Google semmilyen esetben nem kapcsolja össze az Ön IP-címét a Google más adataival. A cookie-k telepítését megakadályozhatja böngészőszoftverének megfelelő beállításával; azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

A jelen weboldal kínálatával összefüggésben Google AdWords kampányokat használunk. Ez azt jelenti, hogy hirdetéseink megjelenhetnek harmadik felek weboldalain, beleértve a Google-t is. A kampányok alapján aktiváltuk a Google Analytics remarketing funkcióját.

Az elsődleges szolgáltatói cookie-k (pl. Google Analytics cookie-k) és a harmadik félnek minősülő szolgáltatók cookie-jainak (pl. doubleclick-cookie-k) együttes használata révén a látogatók által ezen a weboldalon tett korábbi látogatások alapján lehetőségünk nyílik hirdetéseink módosítására, optimalizálására és aktiválására.

A weboldal látogatói a hirdetésbeállítások kezelésénél kikapcsolhatják a Google Analytics hirdetéseit, és módosíthatják, hogy milyen hirdetések jelenjenek meg a Google kampányokban. Ezenkívül a fenti böngészőkiegészítéssel ki is kapcsolhatják a Google Analytics szolgáltatást.

A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/analytics/terms/hu.html , ill. https://policies.google.com/?hl=hu címen található.

 

Az adatrögzítés elleni tiltakozás

A cookie által létrehozott és a weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok Google Analytics általi gyűjtését megakadályozhatja az alábbi hivatkozáson rendelkezésre álló, inaktiváló böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezelésével kapcsolatban további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Ugyanígy megakadályozhatja a Google Analytics általi adatrögzítést is, a következő hivatkozásokra kattintva: Google Analytics kikapcsolása opt-out cookie beállítása, amely ugyancsak megakadályozza az Ön adatainak rögzítését.
A weboldal használatával Ön kijelenti, hogy beleegyezik az Önről gyűjtött adatoknak a Google által a fentebb leírt módon és a fentebb megnevezett célra történő feldolgozásával. Az adatgyűjtés és -tárolás ellen bármikor kifogást emelhet a jövőre nézve. Az elemző eszközök teljes IP-címekkel történő használatával kapcsolatban folyó vita tekintetében szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást az „_anonymizeIp()” bővítménnyel használja, és így az IP-címek további feldolgozása csak rövidített formában történhet, a személyre való visszavezethetőség kizárása érdekében.

A szolgáltatóval megfelelő, megbízásból történő adatfeldolgozásról szóló szerződést kötöttünk.

A webes elemző szolgáltatóval való kapcsolat az Európai Bizottság megfelelőségről szóló határozatán („Privacy Shield” – adatvédelmi pajzs) alapul.

https://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Ha tájékozódni kíván a Google adatvédelmi óvintézkedéseiről, kattintson a következő hivatkozásra: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése, valamint az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bek. a) albekezdés (beleegyezés) és/vagy (jogos érdek) alapján történik.

Az uniós adatvédelmi rendelet értelmében (jogos) érdekünk fűződik kínálatunk és webes jelenlétünk javításához. Mivel felhasználóink magánélete fontos számunkra, a felhasználói adatokat pszeudonimizáljuk [a „jogos érdek” jogalapnál a pszeudonimizálás az ajánlott kifejezés; ezt azonban még tisztázni kell a webes elemző szolgáltatással].

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük